Hippokratova typologie temperamentu

- Hippokrates žil asi v letech 460 - 370 př. n. l.
- byl lékařem starověkého Řecka - byl pokládaný za otce lékařství
- "Corpus Hippocraticus" - byly jeho spisy, které se staly základem středověkého lékařství
- "Hippokratova přísaha" - autorství lékařské přísahy
- Rozdělil temperament na čtyři typy, které byly rozvíjeny dalšími badateli jako např. Galénosem, Jungem, Eysenckenem, Kretchmerem, Shledomem...
 

Typy temperamentu:

Sangvinik (krev) - "emočně stabilní extrovert"

- vyznačuje se přiměřenou reaktivitou, což znamená, že na slabé podněty reaguje slabě a na silné velmi silně
- dominuje u něj rychlé doznívání zážitků a rychlé změny zaměření
- je dobře přizpůsobivý
- je emočně vyrovnaný, ale nestálý a lehkovážný
- bývá vesele naladěný
- je z větší části optimistický
- jeho prožitky jsou mělké a stejně tak i jeho city
 

Flegmatik (hlen; sliz) - "emočně stabilní introvert"

- emočně celkem vyrovnaný
- navenek se jeví lhostejně
- vzrušují ho jen velmi silné podněty
- je stálý a vcelku spokojený
- je klidný a až chladnokrevní či apatický (hlubší vztahy má jen k vybraným osobám)
- spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků
- není příznivcem změn - změny ho dokáží rozhodit
- pohybově spíše úsporný - líný
 

Melancholik (černá žluč) - "emočně labilní introvert"

- jeho prožitky jsou velice hluboké
- velmi často bývá smutně naladěný
- jeho pohled na svět a život je pesimistický a žije se strachem z budoucnosti
- život je pro něj často obtížný
- usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace
- jeho city bývají trvalé, ale intenzita se neprojevuje navenek
- žije spíše vnitřním životem (obtížně navazuje kontakty - ty, které naváže bývají hluboké a trvalé)
 

Cholerik (žluč) - "emočně labilní extrovert"

- silně vzrušivý - i méně závažné situace ho nenechávají klidným
- mívá sklony k výbuchům hněvu a k agresi
- těžko se ovládá a reaguje často impulzivně a nerozvážně
- je netrpělivý a panovačný
- vyžaduje od druhých ústupky
- egocentrický
- emočně labilní
- city vyvolává snadno
- reaguje rychle a silně - často bez zábran

 


zpět

 

 

banner